Czujniki punktu rosy

Czujniki punktu rosy

Detektor punktu rosy ( czujnik kondensacji ) służy zabezpieczaniu urządzeń lub pomieszczeń przed wykraplaniem pary wodnej zawartej w powietrzu w instalacjach sufitów chłodzących, jak belki i promienniki. Czujnik posiada przekaźnik, który może bezpośrednio sterować urządzeniami poprzez np. sterowanie zaworu czynnika chłodzącego, przerwanie obwodu zasilania itp. oraz diodę LED sygnalizującą kolorem zielonym zakres poniżej ustawionej wartości ( typowo między 90 a 95 % RH ) i kolorem czerwonym przekroczenie tego progu. Styk przełączny przekaźnika może współpracować z odpowiednim wejściem w systemach sterowania, regulacji lub monitoringu. Element pomiarowy jest umieszczony na kablu o długości 1,5 m w osłonie ułatwiającej przymocowanie do rury itp.

Element pomiarowy jest wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia chemiczne, przy montowaniu należy zachować szczególną ostrożność.

Czujnik punktu rosy - Zasada pomiaru:

 element pomiarowy wykrywa wilgoć w okolicy czujnika, który powinien być przymocowany do  np. belki chłodzącej aby jego temperatura była taka sama jak medium chłodzącego.

Gdzie można nas znaleźć

Sprawdź gdzie się znajdujemy

Kontakt

MR-elektronika
ul. Wólczyńska 57
01-908 Warszawa

Adres pocztowy
01-900 Warszawa 118 skr. 38

Tel: (22) 834-94-77
Tel: (22) 817-83-09
Tel: 602 767 545

E-mail: marek@mr-elektronika.pl

Zamówienia: biuro@mr-elektronika.pl

Formularz kontaktowy
  Help